Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
" A z y l "


 


Historia

Pomysł założenia Klubu w centralnej części Mokotowa zrodził się na początku 1995 roku w głowach Jolanty Krawczyk i Renaty Smoleńskiej – mieszkanek dolnego i górnego Mokotowa. Obie były związane z ruchem abstynenckim od lat. Jola jeździła do Klubu „Relaks” w Wilanowie, a Renia do Klubu „Arka” na Okęciu.
            Pierwsze spotkania kilkuosobowej grupy odbywały się na początku września 1995 roku w pomieszczeniach Poradni Odwykowej przy ulicy Belgijskiej 4 na IV piętrze. Były to 2-godzinne spotkania w każdy piątek, które prowadziła Renata Smoleńska.
            W 1996 roku władze dzielnicy Mokotów przydzieliły dla Klubu lokal w dawnym schronie przeciwatomowym OC z przeznaczeniem zorganizowania i otwarcia tam Klubu. Skromne wyposażenie – trzy stoły ogrodowe, ława oraz kilka krzeseł stanowiły majątek przyszłego Klubu.
            17 kwietnia 1996 roku przekroczono progi nowego lokalu przy ulicy Czerskiej 26/28. Tak rozpoczął swą działalność Klub Rodzin Abstynenckich „Azyl”. Nazwę „Azyl” wymyśliła Renata Smoleńska co kojarzyło się jej z bezpiecznym miejscem z namiastką rodzinnej atmosfery, którą od samego początku tworzyły same kobiety – Barbara Zaręba, Jolanta Krawczyk i Renata Smoleńska. Niewielka grupa ludzi przystąpiła z zapałem do prac adaptacyjnych w celu przygotowania pomieszczeń na potrzeby ludzi.
            Przy Klubie miała swoje posiedzenie Komisja ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dzielnicy Mokotów, w skład której m.in. dwie panie psycholog – mgr Krystyna Wolna-Mieczkowska i mgr Bożena Nagin – pracujące w Poradni Odwykowej przy ulicy Belgijskiej 4, z którą Klub „Azyl” do dziś ściśle współpracuje. Wielu członków Klubu to pacjenci właśnie tej Poradni, kierowani do „Azylu”, będący w trakcie lub po ukończonym leczeniu odwykowym. Wiele osób to także petenci Ośrodków Pomocy Społecznej dzielnicy Mokotów, z różnych powodów kierowani do „Azylu”.
            Ze względu na specyfikę pomieszczeń – schron przeciwatomowy – i brak okien zaczęliśmy rozglądać się za innym lokalem. Ścisła współpraca z Dyrekcją Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Falęckiej 10 pozwoliła na przeniesienie się Klubu do pomieszczeń Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Bałuckiego 5 i tak 15 marca 1999 roku przeprowadziliśmy się tam gdzie byliśmy do września 2008 roku czyli prawie 10 lat. Oferta nasza w związku z brakiem własnych pomieszczeń była ograniczona. Lata 1998 i 2004 były dla nas bardzo trudne ze względu na brak finansów na różnego rodzaju opłaty tj. umowy zlecenia dla kierownika klubu i terapeutów, którzy w ramach pasji prowadzili zajęcia za darmo. Choć było bardzo trudno udało nam się przetrwać i zarząd klubu Azyl podjął decyzję o zarejestrowaniu się jako samodzielne Stowarzyszenie.
22 grudnia 2004 roku zostaliśmy zarejestrowani jako Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin „Azyl”. Od tego czasu mogliśmy przystępować do  konkursów ogłaszanych przez Biuro Polityki Społecznej m.st. Warszawy. Były to konkursy ogłaszane na jeden rok. Po negocjacjach i różnych rozmowach z władzami miasta stołecznego Warszawy 22 listopada 2006 roku zostały podpisane 3-letnie umowy na zadania w obszarze: „Działania klubów abstynenckich na rzecz zwiększenia dostępności do pomocy rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin w procesie zdrowienia, programy readaptacji społecznej.”
         Zarówno oferta DDPS jak i nasza ulegały rozszerzaniu i okazało się, że razem jest nam za ciasno. Na horyzoncie pojawiła się możliwość uzyskania samodzielnego lokalu po Poradni Odwykowej przy ul. Belgijskiej 4 III i IV piętro. I tak w marcu 2008 roku Barbara Zaręba i Renata Smoleńska-Pietrzak zaczęły usilne starania o ten właśnie lokal. Po preferencyjnych cenach 19 września 2008 roku podpisały z ZGN Warszawa Mokotów umowę najmu na 3 lata na lokal przy ul. Belgijskiej 4 III i IV piętro razem 163,65 m. I tym sposobem wróciliśmy do korzeni z 1995 roku.

„Dobrym duchem” Klubu „Azyl” jest Barbara Zaręba, która wraz z innymi tworzyła ten Klub od podstaw.
W naszym Klubie panuje od zawsze ciepła i rodzinna atmosfera. U nas liczył się i liczy przede wszystkim CZŁOWIEK- jego życie, problemy i potrzeby. Jesteśmy klubem bardzo aktywnym biorącym udział w różnego rodzaju wyjazdach abstynenckich, integracyjnych, zlotach, rajdach, obozach. Wyjazdy te pozwalają na lepsze poznanie siebie i zbliżenie- scementowanie łączących nas więzi w efekcie czego tworzymy wspólnotę.

Klub „Azyl” organizuje spotkania integracyjne z grupami terapeutycznymi z P.O przy ulicy Belgijskiej 4.

Spotkania te mają na celu pokazanie jak wielką rolę pełni Klub na drodze do trzeźwości. Wolny czas klubowicze wykorzystują na kreowanie zdrowego stylu życia uczestnicząc w rozgrywkach sportowych wraz z członkami innych klubów i stowarzyszeń.

Organizatorem wszelkich wyjazdów jest Basia Zaręba. Corocznie czynnie uczestniczymy w:

-Zlot Rodzin Abstynenckich „Tatry”,

-Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe,

-Obóz integracyjno-wypoczynkowy,

-Przegląd Twórczości Abstynenckiej w Olsztynie koło Częstochowy,

-Rajd Klonowego Liścia „Charcice”,

-Dni Trzeźwości Na Podhalu.

 
 

O nas

Aktualności

Historia

Galeria

Kontakt

 

 

 


 

 


 

 

Tel. : 0 500 275 394     e-mail :  msraazyl@wp.pl   Adres : 02-511 Warszawa, ul. Belgijska 4 (III piętro)

 


Copyright © 2009
Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
"Azyl"