Mokotowskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich
A z y l


HHARMONOGRAM DDZIAŁAŃ

na 2017 rok

1) grupa wsparcia dla osób

współuzależnionych

poniedziałki *

godz. 17.30-19.30

prowadzi psycholog

 2) grupa wsparcia dla osób

uzależnionych

czwartki *

godz.17.30 - 19.30

prowadzi certyf. ter. uzależ.

3) indywidualne konsultacje psychologiczne

piątki*

godz. 17.00 - 19.00

prowadzi psycholog

4) wieczór przy świecach jeden raz w miesiącu *
6) mityngi AA

Grupa MENOS II

piątki

godz. 17.00 - 19.00
(IV p.)

8) zebrania członków klubu

co drugą środę *

godz. 18.30

prowadzi zarząd

* terminy podane w zakładce AKTUALNOŚCI

 

 

O nas
  
- Harmonogram
    - Zarząd
    - Cele

   - Statut

Aktualności

Historia

Galeria

Kontakt


 


Tel. : 0 500 275 394     e-mail :  msraazyl@wp.pl   Adres : 02-511 Warszawa,